Bygnings- registrering og opmåling er grundlaget for forståelse- og formidling af værdifulde bygningskulturelle træk og detaljer. Dette er et væsentligt udgangspunkt for tegnestuens arbejder.

Blandt talrige udførte opmålinger kan nævnes:

Lindegården, 6760 Ribe
Opmåling og bygningsarkæologi på 1800 tals industribygning umiddelbart op af Ribe Domkirke. Udført for Antikvarisk Samling Ribe

Vejen kunstmuseum, 6600 Vejen
Opmåling og beskrivelse af troldespringvandet

Udpegning og klassificering af bevaringsværdige bygninger og bygningsmiljøer i form af SAVE registrering.

Snit-opmaaling-smedien

foto-03