Bevaringsværdige bygninger er et vigtigt arbejdsfelt for tegnestuen. Samspillet mellem nye og gamle bygningsdele skal overvejes nøje for at sikre et godt resultat. Blandt tegnestuens arbejder kan følgende fremhæves

Løvstrupgård, 6900 Skjern

Historicistisk hovedgård.  Restaurering af stuehuset indvendigt, TV udsendelse i DR 2, Gode huse og godt håndværk

Vilslevvej 44, Vilslev, 6771 Gredstedbro

Rekonstruktion efter brand, 1800 tals aftægtsbolig

Overdammen 3, 6760 Ribe

Restaurering af bindingsværksgavlhus med dele fra slutn. af 1500 tallet.

Sønderland 28, Sønderho , 6720 Fanø

Rekonstruktion af tagflader og vælske gavle samt indretning af tagetagen på den gl. toldkontrolørbolig

Grønbjerg, Oksby, 6857 Blåvand

Restaurering og tilbygning af 1800 tals ejendom.

Frøsvej 10, 6630 Rødding

Restaurering af egen bolig og tegnestue