INDEHAVER: ARKITEKT M.A.A ANKER RAVN KNUDSEN 080561

Arkitektfirmaet er stiftet i 1996, og har siden starten hovedsageligt arbejdet med bevaringsværdige og fredede bygninger samt bevaringsværdige- og fredede miljøer.

Opgaver for menighedsråd og provstier udgør størstedelen af arbejdet. Som fordelingen af arbejdsopgaver ser ud i øjeblikket, er der tale om ca. 1/3 private kunder og 2/3 menighedsråd m.m.

Fortroligheden med historisk byggeteknik og bevaringsværdige bygningstræk er en forudsætning for at udføre vellykkede løsninger i fredede- og bevaringsværdige bygninger- og miljøer.

Vi lægger stor vægt på en god dialog med kunder, myndigheder og håndværkere i bestræbelsen på altid at opnå så godt et resultat som muligt.

Ud over egne opgaver, har tegnestuen været underleverandør til en række velrenomerede restaureringstegnestuer hvilket fremgår af afsnittet underleverencer.

I tider med travlhed, eller i sammenhæng med særligt krævende opgaver inddrages udvalgte eksterne rådgivere i løsningen af opgaverne.

Med venlig hilsen, Anker Ravn Knudsen Indehaver, arkitekt MAA

Arkitekt Anker Ravn Knudsen

Arkitekt m.a.a. Anker Ravn Knudsen

Frøsvej 10, 6630 Rødding
Tlf. 70 22 87 37 . Fax 70 22 87 38
CVR.nr. 19170489

CV Arkitektarbejde

2015
Bygningssagkyndig for Aabenraa Provsti.2

2007
Bygningssagkyndig for Haderslev domprovsti nordvestlige halvdel.

2007
Bygningssagkyndig for Malt provsti syd for Kongeåen.

2002 – 2006
Bygningssagkyndig for Vojens/Christiansfeld provsti.

2002
Bygningssagkyndig for Varde Bevaringsforening.

April 1996
Selvstændig arkitektvirksomhed.

Aug 1995 – Okt 1995
Bygningsregistrering Lemvig kommuneatlas, Lemvig Kommune.

Apr 1995 – Jun 1995
Bygningsregistrering Grenå Kommuneatlas, H. Thule Hansens Tegnestue.

Jun 1994 – Okt 1994
Freelancearkitekt Undervisningsbygning og brandsikring, Jægergården efterskole, Gjerrild.

Sep 1993 – Dec 1993
Freelance arkitekt for Martin Professional A/S Risskov. Ombygning af firmaets hovedbygning, skitseprojekter for nyt fabriksanlæg i Frederikshavn og et enfamiliehus Risskov.

Okt 1987 – Jun 1987 1993
Arkitektskolen Aarhus. Afgang fra afd. O Afdelingen for restaurering, by- og bygningspleje.